IRF

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำ IRF

  1. กำลังมีบาดแผลหรือโรคผิวหนังหรือมีสิวที่กำลังอักเสบจำนวนมากตรงบริเวณที่จะทำ
  2. มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ทำให้เกิดรอยช้ำง่ายผิดปกติ
  3. คาดหวังสูงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วซึ่งขัดกับหลักการของ IRF

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

 

บทความโดย นพ. พัฒนพงษ์ อธิกวินธร  

ให้คำปรึกษาและกรุณาด้านภาพโดย อาจารย์ นพ. ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล , คุณ พีรวัฒน์ สิทธิการิยกุล  Photobiocare .

Advertisements
%d bloggers like this: