IRF

ข้อมูลอีกด้านเกี่ยวกับIPL

ปัจจุบันมีการนำเครื่องมือผลิตแสงรวมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Intense Pulse Light หรือ IPL นำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการรักษาโรคผิวหนังและเรื่องเกี่ยวกับความสวยงาม ทั้งมีการโฆษณาอย่างมากว่าเป็น IPL เทคโนโลยีใหม่ช่วยในการรักษาสิว รอยแดงสิว ยกกระชับ ทำหน้าใส กำจัดขน ภายในการรักษาเพียงครั้งเดียวแท้ที่จริงแล้ว IPL คืออะไร

IPL คือเครื่องกำเนิดแสงรวมที่ไม่เฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่งซึ่งผลิตแสงที่มีความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 500-1200 nm ( ต่างจากเลเซอร์ที่ผลิตแสงออกมาช่วงคลื่นเดียว ) ดังนั้นหากพิจารณาถึงข้อดีว่าIPL เครื่องเดียวสามารถใช้ในการรักษาเหมือนเลเซอร์หลายเครื่อง ความจริงเป็นเช่นไร

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการรักษารอยแดงของสิวซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าแสงที่จุดคลื่น 595nm เป็นจุดคลื่นที่ดีที่สุดในการแก้ไขรอยแดง ในช่วงคลื่นของ IPL ซึ่งอยู่ในช่วง 500-1200nm ก็มีคลื่น 595nm รวมอยู่ด้วย แต่ปัญหามีอยู่ว่าถ้าต้องการพลังงานจากจุดคลื่น 595nm ที่สามารถรักษารอยแดงได้ดีจำเป็นต้องเพิ่มพลังงานในช่วงคลื่น 500-1200nm ทั้งหมด ซึ่งเกิดปัญหาการใช้พลังงานที่มากเกินไปทำให้เพิ่มโอกาสการไหม้ของผิวหนังมากขึ้นและหากต้องลดพลังงานลงจะทำให้การรักษาIPL ได้ผลไม่ดีหรือไม่ได้ผลเลย

อีกประเด็นนึงของ IPL คือเทคโนโลยีไหนดีกว่ากันเพราะปัจจุบันการโฆษณาIPL กันมากมาย และราคาก็แตกต่างกันมากความแตกต่างนี้เกิดจากเทคโนโลยี IPL เป็นเครื่องกำเนิดแสงรวม การผลิตแสงทำได้ง่ายแต่จะผลิตให้ความบริสุทธิ์ของแสงที่ออกมาให้ดีนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเครืองมือที่มีราคาถูกมักมีขนาดของหัว IPL เล็ก( ทราบได้จากถ้าต้องยิง IPL ทั่วหน้ามากกว่า 50 ช้อตแสดงว่าหัว IPL เล็ก ) หัวที่มีขนาดเล็กทำให้แสงผ่านลงใต้ผิวหนังได้น้อยกว่า พลังงานที่ใช้ยิงเครื่องราคาถูกจะให้พลังงานที่ต่ำและไม่สม่ำเสมอ ( ต่างจากเลเซอร์ที่ให้พลังงานคงที่ตลอดการรักษา ) ซึ่งประเด็นนี้การตรวจสอบคงจะยากหน่อย อาจทราบได้จากเครื่อง IPL ยี่ห้ออะไร นำเข้าจากประเทศอะไร ถ้าเป็นจากประเทศจีนก็จะคุณภาพต่ำ ซึ่งในปัจจุบัน IPL มากกว่า50% ในไทยใช้จากประเทศจีน

ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ถ้าจะทำ IPL จะทำเพื่อจุดประสงค์ใด หากต้องการจะทำ IPL จะทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่ใช่ทำเพราะคำโฆษณา

ภาพแสดงผลข้างเคียงจากการทำ IPL ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ

 clipboard21

บทความและเอื้อเฟื้อภาพโดย อาจารย์ นพ.วิสิฏฐ ศรีสนิท คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
 
 

 

Advertisements
%d bloggers like this: