IRF

ความคุ้มค่าและประหยัดของ IRF เมื่อเทียบกับ RF , IPL และ LASER

เนื่องจากอายุที่มากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาของใบหน้าและคอมากกว่าหนึ่งปัญหาในเวลาเดียวกัน เช่นรอยย่นหน้าผากและดั้งจมูก ตีนกา ถุงใต้ตาหย่อน แก้มหย่อนคล้อยทำให้ร่องแก้มลึก ใบหน้ากาง คางหย่อนคล้อย คอเหี่ยวย่น กระแดด กระเนื้อ ฝ้า รูขุมขนใหญ่ ผิวหยาบ เป็นต้น การรักษาจึงต้องใช้หลายวิธีและหลายขั้นตอนร่วมกัน

แต่เนื่องจากเครื่องมือแต่ละชนิดมีความสามารถในการรักษาปัญหาได้จำกัดเพียงบางอย่างดังตัวอย่างตามตารางในหัวข้อที่แล้ว ( ดู ความแตกต่างระหว่าง IRF กับ RF , IPL และ LASER )   การรักษาปัญหาอันเกิดจากอายุบนใบหน้าและคอ    จึงต้องอาศัยเครื่องมือหลายชนิด แต่ละชนิดก็ต้องรักษาเป็น course 5 – 6 ครั้ง ผู้เข้ารับการรักษาจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายรวมกันเป็นจำนวนมากบางกรณีอาจมากกว่า 1 แสนบาท

ต่างกับ IRF ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จึงมีความคุ้มค่า ประหยัด เมื่อประกอบกับความปลอดภัยจนสามารถรักษาซ้ำได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง IRF จึงเป็นเทคนิคที่สมเหตุสมผลในการบำรุงรักษาสภาพของผิวหน้าและคอให้อ่อนกว่าวัยไปได้นานๆ

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

ทความโดย นพ. พัฒนพงษ์ อธิกวินธร  

ให้คำปรึกษาและกรุณาด้านภาพโดย อาจารย์ นพ. ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล , คุณ พีรวัฒน์ สิทธิการิยกุล  Photobiocare .

Advertisements
%d bloggers like this: